“El perfil polivalent i integrador de les infermeres és el que busquen les empreses” Elena Maestre

Elena Maestre: «El perfil polivalent i integrador de les infermeres [...]