Article d’Anna Mercadé

És Assessora reconeguda per la Unió Europea per a la creació d’empreses de dones i per a les habilitats femenines a l’alta direcció. Fa 20 anys que es dedica a orientar i a formar dones en el seu projecte professional, empresarial i de vida. Actualment, és Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

  • La representació de les dones a les institucions públiques

Entrar a les institucions econòmiques i empresarials representatives del país és un dret de les dones que contempla la Llei d’Igualtat (7/15) i una obligació que han de complir totes les organitzacions  per ser representatives, democràtiques  i tenir dret a accedir a les subvencions publiques.

  • Institucions econòmiques i socials com les Cambres de Comerç, que formen una part important de la societat civil, necessiten avui una transformació profunda per afrontar els canvis que el món econòmic i empresarial necessita, i per ser representatives i estar legitimades per les administracions i els governs. Les Cambres de Comerç són institucions d’interès públic representatives de les grans empreses, les petites i les microempreses, les persones autònomes, les cooperatives i les noves formes que avui estant sorgint arreu del nostre territori.

 

  • El bigdata de les dones

Les macro dades dels diferents estudis que s’han realitzat confirmen que quantes més dones hi ha als consells directius, millor funcionen les empreses.

El teixit empresarial català des de fa molts anys està ocupat per dones i homes. En els últims 20 anys les dones han representat més del 45% de la creació d’empreses. Elles representen el 70% del comerç, gran part del sector serveis i el 90% de sectors i gremis com les perruqueries, l’estètica, la farmàcia, etc. Si calculéssim el treball no remunerat que fan les dones (de cures i domèstic), el PIB pujaria un 25%  (segons un estudi elaborat per l’ODEE i l’ICD el 2016). Segons aquestes macro dades que hem anat recollint en estudis en els darrers anys Aquesta contribució a l’economia del país no està reconeguda i cal tenir-la en compte i representaria que la contribució de les dones a l’economia del país és més alta que la dels homes.

Tot i així, els llocs de poder estan ocupats només per una part de la societat, els homes. No només a les cambres sinó als gremis, organitzacions econòmiques i patronals. Fins i tot, a sectors on la majoria són dones.

És hora de renovar i transformar profundament les associacions, els gremis i les cambres, des de la diversitat i des de la renovació generacional.

Les dones han d’ocupar els espais, no només de la base i de les posicions intermèdies fent funcionar la societat, les empreses, les organitzacions i les administracions , que ja ho fan, sinó que han de participar del poder en majúscules per aportar la seva visió del món, de l’economia i dels negocis. En definitiva, poder decidir quina societat volem, quines organitzacions quins valors, i quin món volem.

Vivim en una època de canvis que està trastocant les arrels de la pròpia societat i dels models econòmics, financer, polític, empresarial i també dels valors humans i espirituals. És en aquest marc que hem de contextualitzar els models que tenim, per tal d’observar i distingir el que funciona del que no, però sobretot per transformar-los en instruments moderns al servei del bé comú i del progrés.

Les empreses han estat fins ara el motor del progrés, del canvi i de la pròpia societat. És per això que cal promoure-les i recolzar-les des de la responsabilitat social, la igualtat, l’ètica i els valors humans.

Necessitem empreses rendibles, però duradores en el temps i en l’espai, i per això cal  mesurar-les també per altres indicadors que tenen a veure amb la confiança, la satisfacció i la dignitat dels treballadores, el respecte pel medi ambient i per l’entorn. Aquests valors han de ser la bandera de les noves organitzacions com les cambres i els col·legis professionals.

Una societat veritablement democràtica s’emmiralla en les seves institucions. En la transparència , l’ètica i els valors que mouen les organitzacions que composen la societat civil. I ara els toca impulsar una canvi generacional, d’equitat i d’igualtat. Ara toca apostar per un model de societat oberta, moderna i  donar exemple de transparència i democràcia, i per tant d’igualtat de gènere.

  • Per què volem un 50% de dones?  

Perquè les dones formen bona part de les microempreses, de les persones autònomes i ara ja dirigeixen moltes empreses familiars que abans tenien vetades. O sigui, per justícia i perquè gairebé formen el 50% del teixit empresarial.

Perquè el món de l’empresa ho necessita. S’ha demostrat a través de diversos estudis que les empreses que compten amb més dones als llocs directius són mes rendibles, tenen menys risc d’endeutament i el seu equip humà està més motivat i mostra un millor benestar.

Perquè la igualtat de gènere a les empreses representa una garantia d’èxit pel que fa a resultats, organització, meritocràcia, transparència i valors humans. Les dones tenen una visió a llarg termini i posen els drets humans per sobre dels números. Són bones administradores dels temps, dels recursos i, per tant, són molt eficaces.

És per això que nosaltres les dones empresàries i emprenedores volem aixecar la bandera d’una transformació profunda de les cambres de comerç del nostre país i ocupar els espais que ens toquen, per justícia, per llei i sobretot, per raons econòmiques d’eficàcia, transparència i democràcia.  

 

Pots seguir l’activitat de l’Anna Mercadé a

Web: http://www.annamercade.com/

Twitter: @anna_mercade

Articles que et poden interessar

‘L’energia femenina treballa i dirigeix d’una manera diferent’

Sí que hi ha dones preparades