Amígdala, dones i força creativa

Article escrit per Rosa Bertran Autora, Doctora Políglota. Professora Universitàtia. Especialitat d’EFT & [...]