La Fundació TIC Salut i Social ha presentat un any més els resultats del 2018  de l’informe  Mapa de Tendències, que té l’objectiu de donar a conèixer el nivell d’implantació, desenvolupament i ús de les TIC en les entitats proveïdores que formen part del SISCAT.

 

L’estudi del 2018 agrupa 3 grans eixos vertebradors sobre els quals s’ha preguntat a les diferents entitats proveïdores: els sistemes d’informació, l’ atenció a la ciutadania i, com a novetat d’enguany, s’ha incorporat l’enquesta sobre innovació.

L’intercanvi electrònic de dades entre els diferents centres assistencials continua una tendència lleugerament al alça. La informació que s’intercanvia amb més freqüència es la referent a dades administratives, informes, resultats de laboratori i radiologia. Les publicacions a l’HC3 s’han incrementat en un 13.3 % respecte l’any passat i a desembre del 2018 hi havia un total de 42.760.650 publicacions.

Pel que fa a l’econsulta un 75% de les entitats enquestades disposen d’aquest servei i ja l’utilitzen més de 60.000 persones per comunicar-se amb el seu metge de família. L’estudi també indica que el número d’altes a La Meva Salut ha incrementat en un 37,8 % respecte el 2017 i actualment ja compta amb més de 450.000 usuaris.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat l’enquesta d’innovació. En aquest sentit s’ha preguntat per intel·ligència artificial, per realitat virtual i robòtica entre d’altres temes. Més d’un 20% dels enquestats han afirmat que ja estan utilitzant aquestes tècniques i que tenen previst incrementar-ne el seu ús durant el 2019.

Durant la jornada Mapa de Tendències 2019, celebrada el 14 de març al Parc de Recerca Biomèdica, el coordinador general de les TIC, Pol Pérez va presentar les fites assolides durant el 2018 i els projectes en curs pel 2019 de l’HC3, l’eCap, l’IS3 i altres projectes estratègics de l’oficina eSalut com el SIMDCAT, el mòdul d’ajuda a la codificació de la CIM-10 entre d’altres.