Artícle escrit per Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

Només el 29,5% de les empreses catalanes tenen alguna dona en el seu consell d’administració, segons un estudi de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Això significa que el 70% estan dirigides exclusivament per homes. Per assolir l’equilibri de gènere (40%) que recomana la Directiva europea, la Llei d’Igualtat espanyola i la llei de Bon Govern, les empreses catalanes haurien d’incorporar 865 dones en els consells d’administració i 2.700 dones en la direcció. Objectiu que encara som lluny d’assolir.

Les empreses amb més talent femení són més rendibles. Les empreses que tenen entre un 19% i un 44% de dones reben un 26% més del retorn del capital que aquelles que no tenen cap dona (McKinsey, Deutsche Bank, Ernst &Young, etc). Diferents universitats, entre elles Harward, han demostrat que les competències transversals com són les habilitats comunicatives, de relacions i d’empatia, d’organització i direcció d’equips, d’adaptabilitat i de flexibilitat, que majoritàriament tenen les dones, avui són imprescindibles per a l’empresa.

A més, una presència més equilibrada d’homes i dones en equips directius és bona per a l’empresa i per a les organitzacions, doncs aporta més estabilitat, més creativitat en la recerca de solucions, així com diferents perspectives davant la presa de decisions.

Després d’haver fet un treball laboriós per tal de dissenyar el millor perfil que hauria de tenir una persona per ser conseller/consellera o directiu/directiva, en clau de competències, i a partir de les opinions d’experts/es i consellers/es actuals, des de l’Observatori hem dissenyat el que anomenem Mapa Competencial idoni que ha tenir qualsevol conseller. Arran d’aquest mapa s’ha elaborat un instrument útil per a les dones que es vulguin postular per entrar en els equips directius i als consells d’administració de les empreses.

dones

Es tracta d’una plataforma que conté una base de dades de conselleres i directives, amb un perfil que respon al conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. L’objectiu és que s’incorporin als equips de direcció i consells d’administració els perfils idonis i aconseguir que hi hagi una presència equilibrada d’homes i de dones.

Amb aquest servei, la Cambra de Comerç de Barcelona vol ajudar les organitzacions i empreses privades i públiques a complir amb la llei d’Igualtat i les recomanacions de la Llei de Bon Govern, especialment després de copsar a l’últim estudi que els empresaris demanaven nous perfils amb competències transversals, com les habilitats comunicatives; de relacions i d’empatia; d’organització i direcció d’equips; d’adaptabilitat i de flexibilitat, que majoritàriament tenen les dones.

Hem de centrar els nostres esforços en activitats i serveis enfocats en aconseguir aquest equilibri tan necessari. Així, projectes com el Women 360º Congress, I Congrés de Salut Benestar i Empresa per a la dona Directiva i Empresària, ajuden a visibilitzar la realitat i especificitat de les dones empresàries i directives des d’un enfocament transversal sobre la seva situació al món de l’empresa i l’economia, tenint en compte aspectes relacionats amb la seva salut i el seu benestar. Estic convençuda que aquest congrés aportarà eines, recursos i noves respostes útils per a les dones empresàries i directives. Us emplaço a participar activament, tal com jo ho faré i a que en feu difusió.